Terapia Ręki

Nie są to zajęcia, na których tylko kreśli się szlaczki. Odbywają się na dużej sali do ćwiczeń ruchowych.
Pracując nad rączkami pamiętamy, że trudności z motoryką małą, maja swoje podłoże w:

 • złym przystosowaniu posturalnym;
 • nieadekwatnym napieciu mięśniowym;;
 • osłabionych mechanizmach równoważnych;
 • problemach z czuciem powierzchniowym;
 • problemach z percepcją wzrokową;
 • problemach z koordynacją wzrokowo – ruchową.     

Pracując nad trudnościami manualnymi dziecka, należy skupić się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.
 
Dla kogo terapia ręki?

 • dla dzieci, które NIE lubią rysować,
 • dla dzieci, które nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko lub za mocno,
 • osłabionych mechanizmach równoważnych;
 • problemach z czuciem powierzchniowym;
 • problemach z percepcją wzrokową;
 • problemach z koordynacją wzrokowo – ruchową.

Źródło informacji: https://dinami.pl/

I. Podnoszenie sprawności motorycznej, manualnej i grafomotorycznej

1. Zabawy rozluźniające napięcie mięśni

 • rzucanie i chwytanie piłeczki
 • nawlekanie koralików;
 • układanie wzorów z patyczków lub klocków geometrycznych;
 • rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach;
 • wyszywanki bez igły – przeplatanie sznurowadła w wyznaczonych miejscach;
 • wycinanki, wydzieranki, naklejanki;
 • modelowanie w plastelinie, modelinie;
 • stemplowanie, tworzenie za pomocą stempli kompozycji z figur geometrycznych.

2. Ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców

 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym;
 • kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną;
 • kreskowanie – wypełnianie konturów kolorem za pomocą kresek;
 • pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze, np.: po liniach pojedynczych zbliżonych do szlaczków, po konturach obrazków;
 • zamalowywanie małych pól wg oznakowania: „Co się kryje na obrazku?”
 • łączenie wyznaczonych punktów linią 
 • obrysowywanie szablonów (od wewnątrz, zewnętrznie);
 • próby odtwarzania eksponowanych wzorów z pamięci;

II. Usprawnianie percepcji wzrokowej

1. Ćwiczenia na materiale bezliterowym

 • różnicowanie podobnych przedmiotów i obrazków;
 • składanie obrazka z części;
 • układanki z kolorowych figur geometrycznych
 • dobieranie par jednakowych obrazków figur geometrycznych
 • układanie obrazków wg instrukcji słownej
 • wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter
 • segregowanie przedmiotów wg określonej cechy

2. Ćwiczenia na materiale literowym

 • dopasowanie litery do obrazka i odwrotnie;
 • rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter;
 • wyszukiwanie takich samych liter i segregowanie ich;
 • wyszukiwanie takich samych sylab i segregowanie ich;
 • wyszukiwanie takich samych wyrazów i rozpoznawanie ich w tekście
 • odszukiwanie obrazków wg podanej głoski;
 • wyodrębnianie wyrazów w zdaniach

III. Usprawnianie percepcji słuchowej

1. Różnicowanie dźwięków

 • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja;
 • rozpoznawanie melodii znanych piosenek;
 • określenie właściwości dźwięków: wysokie-niskie, długie-krótkie, pojedyncze-kilka.

2. Odtwarzanie dźwięków

 • odtwarzanie dźwięków na różnych instrumentach
 • odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym;
 • zabawy ze śpiewem, klaskaniem.

IV. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej-słuchowej

 • odwzorowywanie obrazków
 • uzupełnianie brakujących liter.
 • odwzorowywania ruchów nauczyciela
 • odwzorowywania krótkich melodyjek na instrumencie
 • trening gry poznanej melodii
Rozmiar czcionki
Kontrast