Dogoterapia

Dogoterapia jest naturalną metodą wspomagającą proces terapii a przez to niezwykle skuteczną i wszechstronną, którą można łączyć niemal z każdą inną terapią w celu uzyskania jeszcze większych postępów edukacyjno-terapeutycznych.

Obecność psa na zajęciach powoduje, iż uczniowie dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie powierzonych im zadań wywołuje wiele radości.

Pies potrafi skoncentrować na sobie uwagę, zachęcić do zabawy, uatrakcyjnić długotrwałe, żmudne i trudne zajęcia, przełamać lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym a przez swoją obecność zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i pozwolić stopniowo otwierać się na otaczający świat a także zwiększać wiarę we własne siły. Obecność psa daje możliwość okazania uczuć a tym samym ułatwia przejście przez samotność czy chorobę.

Dodatkowo szeroko stymuluje ruch i aktywność, samodzielność i odpowiedzialność.

Jednak w powodzeniu terapii najważniejsza jest systematyczność i długofalowa ciągłość zajęć. Umożliwia to wypracowanie zamierzonych celów oraz utrwalenie ich co jest niezwykle ważne i trudne szczególnie u osób z niepełnosprawnością.

Odpowiednio skonstruowane i przeprowadzone zajęcia z udziałem psa umożliwiają:

 • doskonalenie umiejętności społecznych, wyzwolenie potrzeby spontanicznej komunikacji, rozwijanie słownika biernego i czynnego,
 • niwelowanie blokady i lęków przed psem (kynofobia) a w konsekwencji – akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu oraz nawiązanie i pogłębianie kontaktu ze zwierzęciem, z czasem naukę relaksacji w obecności psa,
 • naukę samodzielności, opiekuńczości, odpowiedzialności oraz empatii i wrażliwości poprzez stwarzanie możliwości samodzielnego zajmowania/opiekowania się psem,  np.: karmienie, prowadzenie na smyczy, zabiegi pielęgnacyjne, zabawa a także poznanie i opanowanie zasad bezpiecznego postępowania z psem,
 • opanowanie prostych elementów tresury daje dziecku wzrost poczucia własnej wartości, samoakceptacji i sprawczości, zdecydowania oraz wiary w odniesienie sukcesu, ośmiela  i doskonali głośne wypowiadanie się, kształtuje umiejętności podejmowania decyzji oraz wyrażania własnego zdania,

 

 • rozwijanie funkcji poznawczych, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, spostrzegawczości, doskonali pamięć i rozwija wyobraźnię,
 • zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce poprzez działanie na receptory (pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu i dotyku),
 • naukę panowania nad negatywnymi emocjami, wyciszenie zachowań agresywnych oraz naukę sposobu ich rozładowania, kształtowanie emocji pozytywnych,
 • kształtowanie nawyków higienicznych związane z kontaktem psa np. mycie rąk po zakończeniu zajęć,
 • rozpoznawanie części ciała człowieka i psa,
 • podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim a poprzez to rozwijanie motoryki małej, dużej i orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie mowy, wzbogacanie słownika biernego i czynnego oraz nazywanie własnych emocji.

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast