„Ramię w ramię” - wsparcie psychologiczne

W ramach projektu pt.: „Ramię w ramię” udzielono 130 godzin wsparcia psychologicznego w formie terapii indywidualnej. Beneficjentkami projektu były uchodźczynie z ogarniętej wojną Ukrainy i ich dzieci, które znalazły schronienie w Gminie Supraśl. 

Wsparcie to, było kontynuacją naszych woluntarystycznych działań pomocowych, które rozpoczęliśmy już w marcu 2022r. Dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 mogliśmy w dwóch kolejnych miesiącach zapewniać profesjonalną pomoc potrzebującym obywatelkom i obywatelom Ukrainy.

Rozmiar czcionki
Kontrast