Opieka wytchnieniowa 2021

Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Podnoszenie jakości życia – opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania beneficjenta pomocy.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

Aby skorzystać z oferty, opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych powinni zgłosić się do koordynatora projektu (tel. 508 076 881) i wypełnić ankietę/diagnozę potrzeb.
Dokumenty obowiązujące podczas przyjęcia:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (załącznik nr 1),
  2. orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności;
  3. opcjonalnie – Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (załącznik nr 2)

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego: 107 712,00 zł

Rozmiar czcionki
Kontrast