„Równoważyć zmysły i społecznie wzrastać” (2021)

Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwoju, w wieku 1-15 lat, zamieszkałe na terenie gminy Supraśl na cykl bezpłatnych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych   pt.: „Równoważyć zmysły i społecznie wzrastać” (2021)

Proponowane  terapie indywidualne (w cyklach po 10, 15 i 20 godz.):

 • terapia SI 
 • terapia pedagogiczna (w tym Terapia Ręki)
 • terapia psychologiczna
 • terapia NDT Bobath
 • zajęcia dogoterapii
 • zajęcia hipoterapii
 • fizjoterapia PNF
 • terapia logopedyczna
 • diagnoza przetwarzania słuchowego metodą Johannsenna
 • diagnoza neuroflow

Proponowane  zajęcia grupowe:

 • Zajęcia artystyczno-rękodzielnicze z elementami TUS
 • Zajęcia sportowe (cyrkowo-survivalowe) z elementami TUS

Proponowane  zajęcia dla rodziców i opiekunów

 • Warsztaty dla rodziców (z psychologiem)
 • Wykłady i porady dietetyka
 • Warsztaty rozwojowe wg potrzeb i zainteresowań

Zajęcia będą odbywały się  w Gabinecie Terapii Dzieci i Młodzieży MIŚ w Zaściankach, ul. Słoneczna 17

oraz w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „SUKURS” w Zaściankach, ul. Słoneczna 9A

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kontakt e-mail: spoldzielnia.sukurs@gmail.com

Zadanie finansowane ze środków Gminy Supraśl

Rozmiar czcionki
Kontrast