Misja

Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach jest przedsiębiorstwem społecznym, które powstało w 2018r. we współpracy z Białostockim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Naszą misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu, którą realizujemy poprzez: 

  • zapewnianie dostępu do szerokiego wachlarza terapii indywidualnych oraz grupowych dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością,
  • integrację osób z niepełnosprawnością w lokalnej społeczności,
  • podejmowanie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • włączanie społeczne uchodźców (pomoc w nauce języka polskiego, wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz materialne),

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o oferowanych przez nas rodzajach terapii oraz śledzenia aktualności – znajdą Państwo tam komunikaty dotyczące realizowanych wydarzeń i projektów.

Zapraszamy również na nasz facebook’owy profil: www.facebook.com/spoldzielnia.sukurs

Rozmiar czcionki
Kontrast